GOSPODAROWANIE ODPADAMI

SKUP: ZŁOMU MAKULATURY ELEKTRONIKI SZKŁA TWORZYW SZTUCZNYCH KABLI AKUMULATORÓW

Od 2001 roku zajmujemy się zbieraniem odpadów (głównie odpadów innych niż niebezpieczne, stanowiących surowce wtórne), transportem odpadów (głównie odpadów innych niż niebezpieczne), przetwarzaniem (wstępny odzysk) odpadów.
Zobacz więcej

Uwaga!

Szanowni Państwo,
Uprzejmie przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2020 r. zacznie obowiązywać elektroniczna ewidencja odpadów (w tym karty przekazania odpadów), czyli tzw. system BDO tj. baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Powyższe zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o odpadach tj. zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przedsiębiorcy są zobowiązani do uzyskania wpisu do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa oraz do umieszczania numeru rejestrowego BDO na dokumentach sporządzonych w związku z prowadzoną działalnością zgodnie z art.57 ust.1 ustawy o odpadach.

Zgodnie z założeniami modułu BDO, podmiot wytwarzający odpady, by je móc przekazać transportującemu zobowiązany jest wygenerować KPO elektronicznie w systemie BDO dla każdego odbioru i kodu odpadu oddzielnie. Więcej informacji na stronie https://bdo.mos.gov.pl.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że w przypadku nieuzyskania przez Państwa numeru rejestrowego BDO, Spółka EKO-WTÓR JAKUBIEC z siedzibą w Wilkowicach, ul. E. Kwiatkowskiego 44, nie będzie mogła odbierać od Państwa odpadów stanowiących surowce wtórne oraz nie będzie mogła potwierdzać Kart Przekazania Odpadu oraz Dokumentów Potwierdzających Recykling.Informacja dot. przyjmowania grubej folii kolor i mix.

Od dnia 01.06.2019 skupujemy grubą folię mix i kolor w cenie 0,01 zł / 1 kg. Cena dotyczy tylko odbiorców, którzy przywiozą w/w folie własnym transportem.ODBIÓR I SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

O SUROWCACH WTÓRNYCH

Surowce wtórne to odpady produkcyjne lub zużyte produkty nadające się do ponownego przerobu.Spółka zbiera (skupuje) i sortuje surowce wtórne, takie jak: złom metali żelaznych i nieżelaznych, papier, tekturę, tworzywa sztuczne i szkło, które następnie przekazywane są do dalszego przetworzenia (odzysku i recyklingu) przedsiębiorstwom w kraju i zagranicą.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
2
Posiadamy 2 lokalizacje
w Wilkowicach i Bystrej
7500
Kilka tysięcy zadowolonych klientów
20
Lat doświadczenia na rynku gospodarowania odpadami
16
ciężarówek gotowych do odbioru odpadów
200
kontenerów na odpady

NASZE ZALETY

Dlaczego warto skorzystać zostawić odpady w naszym skupie

Profesjonalna i pomocna kadra
Nasze doświadczenie i otwartość na potrzeby naszych klientów, zapewnia wysoką jakość usług.
Brak negatywnego wpływu na środowisko
Odpady zawsze przechowywane są w odpowiednich, wyznaczonych do tego miejscach
Recykling odpadów
Oddając odpady do skupu, można przyczynić się do ich odzyskania i ponownego wykorzystania w przyszłości.
Jakość potwierdzona certyfikatami
Zapewniamy wysoką jakość naszych usług, co zostało potwierdzone certyfikatami ISO.