SKUP TWORZYW SZTUCZNYCH

OFERTA SKUP TWORZYW SZTUCZNYCH

SKUP TWORZYW SZTUCZNYCH

Prowadzimy zbieranie i wstępne przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych (skupujemy tworzywa sztuczne typu: folie, butelki PET, big-bagi, inne odpady tworzywowe jak paski, ścinki itp.). Odpady skupowane przez naszą Spółkę są segregowane, a następnie prasowane i belowane przy użyciu linii do belowania odpadów PAAL/typ KEM-1500 z taśmociągiem łańcuchowym. Wytworzone odpady przekazywane są uprawnionym jednostkom do dalszego odzysku, w tym do recyklingu.