RODO

O FIRMIE RODO

RODO

Mając na uwadze zaufanie naszych Klientów, wdrożyliśmy w Spółce system ochrony danych osobowych aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych na podstawie Rozporządzenia PE I Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych możecie Państwo kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@ekowtor.com lub pisemnie na adres siedziby Spółki EKO-WTÓR.