Zakres działalności

Zajmujemy się gospodarowaniem odpadami: tzn.:

  • zbieraniem odpadów (głównie odpadów innych niż niebezpieczne, stanowiących surowce wtórne),
  • transportem odpadów (głównie odpadów innych niż niebezpieczne),
  • przetwarzaniem (wstępny odzysk) odpadów.

Surowce wtórne to odpady produkcyjne lub zużyte produkty nadające się do ponownego przerobu.Spółka zbiera (skupuje) i sortuje surowce wtórne, takie jak: złom metali żelaznych i nieżelaznych, papier, tekturę, tworzywa sztuczne i szkło, które następnie przekazywane są do dalszego przetworzenia (odzysku i recyklingu) przedsiębiorstwom w kraju i zagranicą.

Zbieramy także zużyte akumulatory ołowiowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (jako odpad inny niż niebezpieczny). Prowadzimy również wstępne przetwarzanie odpadów (prasowanie, granulowanie) w procesie odzysku R12 i R13.
Oferujemy odbiór odpadów własnym transportem a także możliwość podstawienia kontenerów

Ponadto prowadzimy demontaż i rozbiórki obiektów, w szczególności konstrukcji stalowych.

Działalność prowadzimy zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą – Prawo ochrony środowiska oraz na podstawie wymaganych decyzji administracyjnych wydanych przez Starostę Bielskiego, tj.:

  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów łącznie z zezwoleniami na prowadzenie działalności w zakresie transportu, zbierania i odzysku odpadów,
  • zezwolenia na przetwarzanie odpadów,

a także polityką jakościowo-środowiskową (udostępniona w zakładce ISO).

Wkrótce Spółka EKO-WTÓR JAKUBIEC zamierza poszerzyć zakres prowadzonej działalności i wybudować drugi zakład gospodarowania odpadami w strefie przemysłowej w Wilkowicach.

 

Do góry