Skup makulatury

Prowadzimy zbieranie i wstępne przetwarzanie odpadów papieru i kartonu (skupujemy makulaturę typu:  papier, karton, odpady drukarskie  itp.). Wskazane odpady są segregowane, a następnie prasowane i belowane przy użyciu linii do belowania odpadów PAAL/typ KEM-1500 z taśmociągiem łańcuchowym. Wytworzone odpady przekazywane są uprawnionym jednostkom do dalszego odzysku, w tym do recyklingu.

Do góry